Szak- és felnőttképzés (OKJ)

Ebben a kategóriában felnőtt- és szakképzések tömkelege várja a tanulni vágyókat. Képzéseink között az egészségügyi és szociális területen elhelyezkedni akarók találhatnak számukra megfelelő tanfolyamokat, melyek egészségügyi szakasszisztens, fogtechnikus, gyermekgondozó-nevelő, gyógyszertári asszisztens, masszőr, rehabilitációs szakember, szociális gondozó, és számos egyéb, a szektorba tartozó foglalkozás terén nyújthatnak segítséget az elhelyezkedésben.

 • Gyógyszertári asszisztens

  A gyógyszertári asszisztens képzésünk során mindenre kiterjedő szakmai tudást szerezhet, hogy képes legyen az elsajátított ismeretek birtokában laboratóriumi munkákban, gyógyszerkészítéseknél segédkezni és részt vegyen ügyviteli, készletezési feladatokban is. A képzési ár és az indulási időpont változásának jogát fenntartjuk. Nyilvántartásba vételi száma: ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Tanfolyam.hu - út a tudáshoz Miskolc 2015.10.24 259.000 Ft
  /tanfolyam díja
  képzés részletei
 • Gyógyszerkiadó szakasszisztens

  A gyógyszerkiadó szakasszisztens képzésünk során mindenre kiterjedő szakmai tudást szerezhet, hogy gyógyszertárakban, gyógyszerészeti kereskedelmi egységekben, Egészségbiztosítási Pénztárakban felmerülő feladatokat szakszerűen elvégezze. A képzési ár és az indulási időpont változásának jogát fenntartjuk. A képzés nyilvántartásba vételi száma: ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Tanfolyam.hu - út a tudáshoz Miskolc 2015.09.26 245.000 Ft
  /tanfolyam díja
  képzés részletei
 • Szociális gondozó

  A szociális gondozó és ápoló képzésünk során mindenre kiterjedő szakmai tudást szerezhet, hogy képes legyen az ápolási és gondozási feladatok ellátására, fekvő és járó betegek esetén. Munkája során fel tudja mérni a fogyatékos és/vagy idős emberek sajátos szükségleteit és eszerint végzi tevékenységét. A képzési ár és az indulási időpont változásának ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Tanfolyam.hu - út a tudáshoz Miskolc 2015.10.08 150.000 Ft
  /tanfolyam díja
  képzés részletei
 • Ápoló

  Az ápolóképzés célja olyan holisztikus szemléletű, a tudomány mindenkori szintjének megfelelő szakemberek képzése, akik maradéktalanul elvégzik az ápolási/gondozási feladatokat, segítik a különböző életkorú betegek és egészséges emberek szükségleteinek kielégítését rászorultságuk mértékében.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Gyógyszerkiadó szakasszisztens - OKJ

  Az okj-s képzés célja: Olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakasszisztensek képzése, akik felkészültségük alapján képesek a gyógyszertárakban, gyógyszer-nagykereskedelemben, gyógynövény–szaküzletekben valamint az Egészségbiztosítási Pénztárakban a felelősségteljes munkavégzésre.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kapos Bróker Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Ápoló

  A kép­zés cél­ja az ápo­ló szak­ké­pe­sí­tés mun­ka­te­rü­le­té­hez tar­to­zó kom­pe­ten­ci­ák el­sa­já­tí­tá­sa, szé­les­kö­rű el­mé­le­ti is­me­re­tek­kel és gya­kor­la­ti ké­pes­sé­gek­kel, kész­sé­gek­kel ren­del­ke­ző szak­em­ber kép­zé­se, hi­te­les kom­mu­ni­ká­ci­ót foly­tat be­teg­gel, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Vincotte Akadémia Miskolc Folyamatosan 270.000 Ft
  /alapképzés díja
  képzés részletei
 • Gyógyszertári asszisztens - OKJ

  Gyógyszertári asszisztens okj-s képzés A képzés célja többek között a gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket gyakorolása, az áru átvételének előkészítési folyamataiban való részvétel. A szakképesítéssel rendelkező képes, laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni, gyógyszerkészítésnél segédkezni, a gyógyszerformákat önállóan ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kapos Bróker Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szociális gondozó

  A szakmai felkészítő képzés célja: A szociális gondozó végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat. Felméri a fogyatékos ember sajátos szükségleteit. Fogyatékos emberek körében szociális gondozást végez. Vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kapos Bróker Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szociális gondozó Miskolc

  Szociális gondozó képzés Miskolc A szakmai felkészítő képzés célja: A szociális gondozó végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat. Felméri a fogyatékos ember sajátos szükségleteit. Fogyatékos emberek körében szociális gondozást végez. Vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kapos Bróker Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Sür­gős­sé­gi szak­ápo­ló

  A sürgősségi szakápoló a szakképzés után orvosi írányítással do­ku­men­tál­ja a vizs­gá­la­ti ered­mé­nye­ket, ke­ze­lés és gyógy­sze­re­lést, vé­nát biz­to­sít, ar­té­ri­ás vér­gáz mé­ré­sé­hez min­tát vesz, gyógy­sze­rel. Ön­ál­ló­an osz­tá­lyoz­za a sür­gős­sé­gi egy­ség­be ér­ke­ző be­te­gek ál­la­po­tát ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Vincotte Akadémia Miskolc Folyamatosan 275.000 Ft
  /alapképzés díja
  képzés részletei
 • Gyógyszerkiadó szakasszisztens okj-s tanfolyam Miskolc

  Gyógyszerkiadó szakasszisztens okj-s tanfolyam - Miskolc A képzés célja: Olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakasszisztensek képzése, akik felkészültségük alapján képesek a gyógyszertárakban, gyógyszer-nagykereskedelemben, gyógynövény–szaküzletekben valamint az Egészségbiztosítási Pénztárakban a felelősségteljes munkavégzésre.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kapos Bróker Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Gyógyszertári asszisztens Miskolc - OKJ

  Miskolci gyógyszertári asszisztens okj- képzés A képzés célja többek között a gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket gyakorolása, az áru átvételének előkészítési folyamataiban való részvétel. A szakképesítéssel rendelkező képes, laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni, gyógyszerkészítésnél segédkezni, a gyógyszerformákat ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kapos Bróker Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Gyógyszertári asszisztens Nagykanizsa - OKJ

  Nagykanizsai gyógyszertári asszisztens okj-s képzés A képzés célja többek között a gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket gyakorolása, az áru átvételének előkészítési folyamataiban való részvétel. A szakképesítéssel rendelkező képes, laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni, gyógyszerkészítésnél segédkezni, a gyógyszerformákat ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kapos Bróker Kft. Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Gyógyszerkiadó szakasszisztens |Miskolc|

  Szerezze meg Miskolcon a gyógyszerkiadó szakasszisztens munkaterülethez elengedhetetlen szakmai tudást, hogy gyógyszertárakban, gyógyszerészeti kereskedelmi egységekben, Egészségbiztosítási Pénztárakban felmerülő feladatokat Ön is szakszerűen el tudja végezni. A képzési ár és az indulási időpont változásának jogát fenntartjuk.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Tanfolyam.hu - út a tudáshoz Miskolc 2015.09.26 245.000 Ft
  /tanfolyam díja
  képzés részletei
 • Pszi­chi­át­ri­ai szak­ápo­ló

  A pscichiátriai szakápló kép­zés cél­ja olyan szak­em­be­rek kép­zé­se, akik szak­or­vo­si irá­nyí­tás­sal, gyó­gyí­tó csa­pat tag­ja­ként, el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti tu­dá­su­kat ka­ma­toz­tat­va vég­zik te­vé­keny­sé­gü­ket a be­te­gek gyó­gyu­lá­sa ér­de­ké­ben. Mun­ka­te­rü­le­te nagy be­le­ér­ző ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Vincotte Akadémia Miskolc Érdeklődjön az intézménynél 245.000 Ft
  /alapképzés díja
  képzés részletei
bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre!